Trái Cây Nhập Khẩu Dimo Garden

Cs1: 106 Đinh Công Tráng, P.Lê Mao, Tp Vinh

Cs2: 115A Hà Huy Tập, P.Hà Huy Tập, Tp Vinh

Hotline: 09711 99990 – 0975 848 636

Email: Dimogarden106@gmail.com

Fanpagewww.facebook.com/Dimogarden

Webwww.DimoGarden.com